Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θεωρεί χρέος του να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην παροχή ίσων ευκαιριών στην αισθητική αγωγή όλων των παιδιών ιδιαίτερα κάτω από τις παρούσες συνθήκες.
Αποτελεί πεποίθηση των μελών ότι η μουσικοκινητική αγωγή, εκτός από όσα αναφέρθηκαν, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία σχέσεων αρωγής, ανταλλαγής, ενσωμάτωσης και επικοινωνίας και να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικότητας.

Ολυμπία Αγαλιανού

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νίκη Αράπη

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αμαλία Λουμπαρδέα

Γραμματέας του Δ.Σ.

Ρία Θεοδώρου

Ταμίας του Δ.Σ.

Αντζουλέτα Πουσναρά

Μέλος του Δ.Σ.