Νοε 2015, Ο ρυθμός μέσα μας

14 Νοεμβρίου 2015, Ο ρυθμός μέσα μας! Βιωματικό σεμινάριο με κεντρικό άξονα τον ρυθμό στη φωνή και στην κίνηση, στο παίξιμο οργάνων και στη δημιουργία μουσικοκινητικού δρώμενου.

Μαρ 2015, Σεμινάριο

Μουσικοκινητική Αγωγή C. Orff: από την Προσχολική Αγωγή έως την αρχή της Εφηβείας, τη Κυριακή 8 Μαρτίου 2015, 11.00 - 18.00 στη σχολή Ματέυ

2010, Polo Vallejo

Σεμινάριο με τον Polo Vallejo. Συνδιοργάνωση Σχολή Μωραίτη - Eπαγγελματικός κύκλος σπουδών στη Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff - ΕΣΜΑ.