Τα μέλη του Δ.Σ.

Σταυρούλα Θεοδώρου

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντιγόνη Ζάχαρη

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Χρυσάνθη Ζερτοπούλη

Γραμματέας του Δ.Σ.

Αλεξάνδρα Μπότη

Ταμίας του Δ.Σ.

Μαρία Σαπλαούρα

Αναπληρώτρια Γραμματέας του Δ.Σ.