Απρίλιος 2018

Απρίλιος 2018: Προσυνεδριακή επιστημονική ημερίδα 8ου πανελληνίου συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.).

Ιαν 2017, Πρόγραμμα ΕΣΜΑ

Πρόγραμμα Εργαστηρίων και Σεμιναρίων Ενηλίκων, Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff για τους μήνες: Ιανουάριος - Μάιος 2017.