Τα μέλη του Δ.Σ.

Μαρία Σαπλαούρα

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σταυρούλα Θεοδώρου

Αντιπρόεδρος

Μαρία Καρύκη

Γραμματέας

Αντιγόνη Ζάχαρη

Ταμίας του Δ.Σ.

Χρυσάνθη Ζερτοπούλη

Αναπληρώτρια Γραμματέας