Μουσικοκινητικός αυτοσχεδιασμός

Μουσικοκινητικός αυτοσχεδιασμός με βάση τα προσωδιακά στοιχεία του λόγου: μια πρακτική αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής, της Ολυμπίας Αγαλιανού

Ο λόγος είναι ένα πανανθρώπινο αγαθό. Κάθε γλώσσα έχει το δικό της ρυθμό ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με τη μουσική και να δομήσει την κίνηση.

Ολυμπία Αγαλιανού

Περίληψη

Ο λόγος και η κίνηση αποτελούν θεμελιώδεις πανανθρώπινες δυνατότητες οι οποίες διέπονται από το φαινόμενο του ρυθμού. Η δυνατότητα κάθε παιδιού να μιλά στοιχειωδώς τη μητρική του γλώσσα και να χειρίζεται λειτουργικά τις βασικές μορφές μετακίνησης το καθιστά εν δυνάμει εύρυθμο και ικανό να συμμετάσχει σε μια δημιουργική μουσικοκινητική διαδικασία. Το γεγονός αυτό επαληθεύεται από την οικουμενική τάση των παιδιών να συνθέτουν ρίμες και να τις εξελίσσουν σε παιχνιδοτράγουδα.

Ο λόγος, και ειδικότερα οι ρίμες, αποτελούν ρυθμικές δομές ικανές να οργανώσουν την κίνηση και την ηχητική παραγωγή. Η παιδαγωγική προσέγγιση του Carl Orff παρέχει κατάλληλα μέσα και τεχνικές σε κάθε εκπαιδευτικό πρόθυμο να αξιοποιήσει δημιουργικά αυτό το δεδομένο. Οι τεχνικές αυτές, παράλληλα με τη δημιουργική και

διευκολυντική στάση του εκπαιδευτικού, οδηγούν σε διεργασίες αυτοσχεδιασμού, αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής οι οποίες στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.


Ολόκληρο το άρθρο