Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θεωρεί χρέος του να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην παροχή ίσων ευκαιριών στην αισθητική αγωγή όλων των παιδιών ιδιαίτερα κάτω από τις παρούσες συνθήκες.
Αποτελεί πεποίθηση των μελών ότι η μουσικοκινητική αγωγή, εκτός από όσα αναφέρθηκαν, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία σχέσεων αρωγής, ανταλλαγής, ενσωμάτωσης και επικοινωνίας και να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικότητας.

Μαρία Σαπλαούρα

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σταυρούλα Θεοδώρου

Αντιπρόεδρος

Μαρία Καρύκη

Γραμματέας

Αντιγόνη Ζάχαρη

Ταμίας του Δ.Σ.

Χρυσάνθη Ζερτοπούλη

Αναπληρώτρια Γραμματέας