Τα μέλη του Δ.Σ.

Ολυμπία Αγαλιανού

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νίκη Αράπη

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αμαλία Λουμπαρδέα

Γραμματέας του Δ.Σ.

Ρία Θεοδώρου

Ταμίας του Δ.Σ.

Αντζουλέτα Πουσναρά

Μέλος του Δ.Σ.