Μαρ 2015, Σεμινάριο

Μουσικοκινητική Αγωγή C. Orff: από την Προσχολική Αγωγή έως την αρχή της Εφηβείας, τη Κυριακή 8 Μαρτίου 2015, 11.00 - 18.00 στη σχολή Ματέυ

2010, Polo Vallejo

Σεμινάριο με τον Polo Vallejo. Συνδιοργάνωση Σχολή Μωραίτη - Eπαγγελματικός κύκλος σπουδών στη Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff - ΕΣΜΑ.