Αιωρία

Αιωρία - ΕΣΜΑ συμμετοχή στο Παγκόσμιο Orff-Sculwerk Symposium 2011 με την παράσταση της Κ. Σαρροπούλου Shadows 2011.