Πολυξένη Ρουσοπούλου Ματέυ

Το παρακάτω σημείωμα δεν έχει θέση βιογραφικού σημειώματος γιατί θα ήταν πολύ ελλιπές. Η ζωή της Π. Ματέϋ είναι ένα πολύ ευρύ θέμα το οποίο προσφέρεται για μελέτη και έρευνα. Εδώ παραθέτουμε απλώς μερικά βασικά, κατά την κρίση μας, στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν σε μια πρώτη γνωριμία με την ξεχωριστή προσωπικότητα της Π. Ματέϋ.