Ιουν 2015, Μουσείο Ηρακλειδών

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Ε.Σ.Μ.Α. η συνεργασία με το Μουσείο Ηρακλειδών στο πλαίσιο του καλοκαιρινού camp (κύκλοι: Α, Δ, Ε και Στ).

Νοε 2013, Ημερίδα με Δ. Αθηναίων

Επιμορφωτική Δράση του συλλόγου Orff - Ε.Σ.Μ.Α., σε συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο του Δήμου Αθηναίων (Νοέμβριος 2013).

2010, Πρόγραμμα ΕΣΜΑ

Πρόγραμμα Δράσεων Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff για τους μήνες: Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2010.