Ιαν 2017, Πρόγραμμα ΕΣΜΑ

Πρόγραμμα Εργαστηρίων και Σεμιναρίων Ενηλίκων, Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff για τους μήνες: Ιανουάριος - Μάιος 2017.

Οκτ 2016, Πρόγραμμα ΕΣΜΑ

Πρόγραμμα Εργαστηρίων και Σεμιναρίων Ενηλίκων, Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff για τους μήνες: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016.

2016, Πρόγραμμα ΕΣΜΑ

Πρόγραμμα Εργαστηρίων και Σεμιναρίων Ενηλίκων, Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff για τους μήνες: Φεβρουάριος - Μάιος 2016.