Μύθοι και αλήθειες για την ανάπτυξη του “μουσικού” εγκεφάλου

Διαδικτυακό εργαστήριο με τη Δήμητρα Κόνιαρη

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 11:00-13:00

Τι γνωρίζουμε για τον τρόπο ανάπτυξης του εγκεφάλου σε σχέση με τη μουσική; Ποιες από αυτές τις γνώσεις βασίζονται σε επιστημονικά ευρήματα και ποιες είναι μουσικοί “νευρομύθοι”, δηλαδή εσφαλμένες αντιλήψεις ή παρανοήσεις των επιστημονικών ευρημάτων; Τα παραπάνω ερωτήματα θα τα προσεγγίσουμε μέσω μιας σύντομης παρουσίασης των πιο πρόσφατων πορισμάτων σχετικών ερευνών από το πεδίο των Νευροεπιστημών και θα επικεντρωθούμε στα παρακάτω σημεία: (α) θα γνωρίσουμε τις βασικές νευροβιολογικές δομές και λειτουργίες του τυπικά αναπτυσσόμενου “μουσικού” εγκεφάλου, (β) θα διελευκάνουμε μουσικούς νευρομύθους που εσφαλμένα κυριαρχούν και αποπροσανατολίζουν κυρίως την κοινή γνώμη για τον ρόλο της μουσικής στη ζωή των ανθρώπων, και (γ) θα δούμε πώς αυτή η γνώση μπορεί να βοηθήσει την/τον εκπαιδευτικό μουσικής στο να διαμορφώσει με τον καλύτερο τρόπο τις μαθησιακές εμπειρίες που θα παρουσιάσει στην τάξη της μουσικής.

Η Δήμητρα Κόνιαρη (PhD) είναι μουσικοπαιδαγωγός, μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Α.Π.Θ.), του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για τις Γνωστικές Επιστήμες (DEA en Sciences Cognitives, Université Libre de Bruxelles) και διδάκτωρ του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Σπούδασε πιάνο στη Μουσική Ακαδημία Ιξελλών (Βέλγιο) και είναι απόφοιτος του διετούς κύκλου σπουδών του Ινστιτούτου Ρυθμικής Jaques-Dalcroze του Βελγίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο της Μουσικής Ψυχολογίας, της Μουσικής Εκπαίδευσης και της Νευροεκπαίδευσης (https://www.uom.gr/dkoniari).

dkoniari@uom.edu.gr 

Το εργαστήριο συνδιοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύλλογο Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff και την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση.

Απευθύνεται στα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη των δύο συλλόγων με ελεύθερη συμμετοχή.

Δηλώσεις συμμετοχής στη φόρμα

https://docs.google.com/forms/d/1tYv-l_pmEM38OpoPsf7OKDgtKbjma3v_Ih3R-Av4594/edit