2010, Πρόγραμμα ΕΣΜΑ

Πρόγραμμα Δράσεων Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff για τους μήνες: Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2010.